English

UAB „Litarbo“ įkurta 2009 metais. Jau 2011 metais bendrovė pelnė savo patikimo partnerio vardą. 2011 m. įmonė buvo pripažinta tarp 5% stipriausių Lietuvos įmonių pagal kredito reitingą. 2012 - 2020 m. pagal tą patį reitingą pateko tarp 6% stipriausių kompanijų lyderių.

Šiuo metu pagrindinė įmonės veikla - prekyba medienos ruošiniais grindų bei baldų gamybai, tarinė mediena, statybinė mediena ir viengubo pjovimo lentomis. Ruošinius gaminame pagal užsakovo nurodytus matmenis. Galime pasiūlyti medienos gaminių iš ąžuolo, uosio, buko, liepos, juodalksnio, pušies, eglės, beržo ir kt.

Galime gaminti produkciją su FSC® sertifikatu.

Įmonės veikloje naudojama mediena yra importuojama iš Ukrainos ir Rusijos.

Medieną tiekiame Lietuvos, Islandijos, Olandijos skydinių namų, grindų ir baldų gamintojams.

Esame atviri naujovėms, su didele pagarba laukiame Jūsų su pageidavimais, pasiūlymais, poreikiais ir idėjomis.

Projektas „Jaunuolynų ugdymas UAB „Litarbo“ jaunuolynuose“

Projektas paruoštas pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“

Projekto pavadinimas – „Jaunuolynų ugdymas UAB „Litarbo“ jaunuolynuose“

Projekto santrauka

Investicija atliekama vienu etapu. Jos tikslas – įmonės miškų kokybinių rodiklių gerinimas laikantis miško kirtimo taisyklių.

Investicijos vykdomos iš įmonės lėšų. Už projekto įgyvendinimą atsakinga UAB „Litarbo“. Projektas įgyvendintas rangos būdu.

Projektas įgyvendintas įmonės miškuose, kurie yra: Kaišiadorių r.; Raseinių r.; Jurbarko r.

Projekto rezultatai: ugdomųjų kirtimų metu suformuota jaunuolynų rūšinė sudėtis, sureguliuota jų struktūra ir tankis, padidintas medynų produktyvumas. Atlikti projekto parengimo darbai, suruošta projektinė dalis, atžymėtos ribos natūroje.

Projektą financuoja: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublika.

Litarbo Stipriausi Lietuvoje 2020
Litarbo sertifikatas
Europos Žemės Ūko Fondas